แนะนำวิธี ปั้นลูกให้มีความฉลาดทั้ง IQ,EQ,CQ,MQ,PQ,AQ และ SQ เพราะโลกยุคนี้อยู่ยาก แต่เขาต้องอยู่ได้!

2019.01.22 353

ไม่ว่าคุณพ่อคุณแม่คนไหน ก็ย่อมอยากให้ลูกของเราเติบโตเป็นคนที่มีคุณภาพ ทั้งด้านสติปัญญา ร่างกาย และจิตใจใช่ไหมล่ะคะ ในยุคหนึ่งคุณพ่อคุณแม่อาจสนใจเรื่องการปั้นลูกรักให้มี IQ ดี พอเวลาผ่านมา ก็เริ่มมาสนใจเรื่อง EQ กันมากขึ้น แต่เท่านั้นยังไม่พอค่ะ วันนี้ Happy Mom.Lifeจะชวนคุณพ่อคุณแม่มารู้จักความฉลาดทั้ง 7 ด้านที่เด็กๆ ควรจะมี เพื่อให้พวกเขาปรับตัวอยู่กับโลกที่อยู่ยากใบนี้ได้อย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จค่ะ


ความฉลาดทางสติปัญญา


IQ : ความฉลาดทางสติปัญญา

IQ (Intelligence Quotient ) หรือความฉลาดทางสติปัญญา น่าจะเป็นความฉลาดที่คุณพ่อคุณแม่คุ้นเคยมากที่สุด เพราะใครๆ ก็อยากให้ลูกฉลาดและประสบความสำเร็จด้วยกันทั้งนั้น คุณพ่อคุณแม่จึงครส่งเสริม IQ ให้ลูก เพื่อให้เด็กๆ คิดวิเคราะห์เป็น สามารถประสบความสำเร็จในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้ค่ะ


  วิธีส่งเสริม IQ ให้ลูกรัก

 • อ่านนิทานให้ลูกฟังตั้งแต่ลูกยังเล็กๆ
 • ให้ลูกรับประทานอาหารที่มีคุณค่าครบถ้วน
 • ฝึกเด็กให้คิดวิเคราะห์ด้วยเกมง่ายๆ สมวัย ไม่เครียด หรือยากเกินวัย
 • ให้เด็กๆ ได้นอนหลับพักผ่อน และออกกำลังกายอย่างเหมาะสม เพื่อให้สมองของเขาได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่EQ : ความฉลาดทางอารมณ์

รองจาก IQ แล้ว คุณพ่อคุณแม่ก็น่าจะคุ้นเคยกับ EQ (Emotional Quotient ) หรือความฉลาดทางอารมณ์เป็นอย่างดีใช่ไหมล่ะคะ เราเชื่อกันว่า หากลูกรักได้รับการพัฒนา IQ ดี แต่ EQ แย่ ก็อาจทำให้เขาล้มเหลวในชีวิตได้ เช่นอาจกลายเป็นเด็กเรียนเก่งที่รับมือกับปัญหาหรือความผิดหวังไม่ได้ จนนำไปสู่การทำร้ายตัวเอง คุณพ่อคุณแม่สามารถพัฒนา EQ ให้ลูกได้ด้วยวิธีต่อไปนี้ค่ะ


  วิธีส่งเสริม EQ ให้ลูกรัก

 • ให้ความรักความอบอุ่นกับลูกตั้งแต่ยังแบเบาะ เพื่อสร้างความรู้สึกไว้วางใจ ผูกพัน ใกล้ชิด
 • สอนเด็กเล็กๆ ให้รู้จักอารมณ์ของตัวเอง สอนให้ลูกรู้ชื่อของอารมณ์ต่างๆ ที่กำลังเกิดกับเขา 
 • ฝึกให้เด็กๆ จัดการกับอารมณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม รวมทั้งคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องเข้าใจและรู้วิธีจัดการกับอารมณ์ของลูก
 • ฝึกให้เด็กๆ รู้จักแก้ปัญหาด้วยตนเอง โดยคุณพ่อคุณแม่จะยื่นมือเข้าไปช่วยเมื่อเกินกำลังของเขาเท่านั้น


ข้อมูลเพิ่มเติม : แก้ปัญหาหนักอกพ่อแม่ วิธีเปลี่ยนพฤติกรรมลูกชอบกรี๊ดเอาแต่ใจ


ความฉลาดทางอารมณ์


CQ : ความฉลาดในการริเริ่มสร้างสรรค์

CQ (Creativity Quotient) เป็นความฉลาดในการคิด ริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ซึ่งสำคัญมากสำหรับเด็กในยุคที่เต็มไปด้วยความต้องการไอเดียแปลกใหม่ และการปรับตัว คุณพ่อคุณแม่สามารถช่วยให้ลูกพัฒนา CQ ของเขาได้ด้วยวิธีต่างๆ ดังนี้ค่ะ


  วิธีส่งเสริม CQ ให้ลูกรัก

 • เสริมสร้างจินตนาการให้เด็กๆ เช่น เล่านิทานให้ฟัง ชวนวาดภาพ ฟังเพลง หรือกิจกรรมอื่นๆ ตามที่เด็กๆ ชอบ
 • กระตุ้นให้ลูกคิดต่อยอด เป็นเด็กช่างถาม ช่างสังเกต และช่างสงสัย
 • ให้ลูกได้ทำสิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง ไม่เอากรอบความคิดของคุณพ่อคุณแม่ไปครอบงำลูก พร้อมชื่นชมในความพยายามของเด็กๆ เมื่อเขาตั้งใจทำสิ่งต่างๆ
 • พาเด็กๆ ออกไปเรียนรู้สิ่งต่างๆ ที่มีประโยชน์ เช่นพาไปพิพิธภัณฑ์ หรือชมการแสดงสำหรับเด็ก


ความฉลาดในการริเริ่มสร้างสรรค์


MQ : ความฉลาดทางศีลธรรม จริยธรรม

คงไม่ดีแน่ หากเด็กๆ มีความฉลาดแต่ขาดศีลธรรม ไม่รู้ผิดชอบชั่วดี และหลายเป็นคนล้มเหลวในอนาคต การฝึกเด็กๆ ให้มี MQ (Moral Quotient) ที่ดี จึงสามารถช่วยให้เขาสามารถคิดยับยั้งชั่งใจได้ รู้จักเลือกทางที่ถูกต้อง ไม่เบียดเบียนผู้อื่น และแน่นอนค่ะว่า คุณพ่อคุณแม่มีส่วนสำคัญในการปลูกฝัง MQ   ให้เด็กๆ ได้


   วิธีส่งเสริม MQ ให้ลูกรัก

 • เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กๆ เพราะเด็กๆ มักเรียนรู้จากการซึมซับและเลียนแบบ โดยเฉพาะในช่วงตั้งครรภ์ คุณแม่ควรทำใจให้สบายๆ ไม่เครียด เพราะความเครียดของคุณแม่ จะส่งผลต่ออารมณ์และนิสัยของลูกเมื่อคลอดออกมาได้ค่ะ
 • ให้ความรักความอบอุ่น เพื่อวางรากฐานให้เด็กๆ มองโลกในแง่ดี มีความสุข ซึ่งเป็นพื้นฐานของพฤติกรรมที่ดีต่อไป
 • สอนให้ลูกรู้จักการให้ การแบ่งปัน รู้จักการขอโทษเมื่อทำผิด ขอบคุณเมื่อมีคนอื่นมอบสิ่งดีๆ ให้ โดยไม่บังคับลูก แต่ให้ทำเป็นตัวอย่าง และให้กำลังใจ ชื่นชม
 • สอนให้ลูกรักมีวินัย และความรับผิดชอบ รู้จักคิดไตร่ตรองว่าอะไรควรทำหรือไม่ควรทำ และให้เขาได้รับผิดชอบในการกระทำของตนเอง


ความฉลาดทางศีลธรรม จริยธรรม


PQ : ความฉลาดที่เกิดจากการเล่น

PQ (Play Quotient) เกิดจากความเชื่อที่ว่า การเล่นสามารถช่วยส่งเสริมพัฒนาการตามวัยให้เด็กๆ ได้ในหลายด้าน เด็กที่มี PQ ดีจะสามารถผสมผสานประสบการณ์ของเขา ความรู้ และจินตนาการมาประยุกต์ใช้ได้เป็นอย่างดี การส่งเสริมการเล่นให้กับลูกรักจึงเป็นเรื่องสำคัญมากค่ะ


 วิธีส่งเสริม PQ ให้ลูกรัก

 • คุณพ่อคุณแม่หมั่นเล่นกับลูก โดยอาจไม่ต้องใช้ของเล่นราคาแพง แต่ให้จำไว้เสมอว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นของเล่นที่ดีที่สุดของลูก แค่มีคุณพ่อคุณแม่เล่นกับเขา ลูกก็มี PQ ที่ดีได้แล้วค่ะ
 • ให้เด็กเล็กๆ ได้เล่นตามวัยของเขา ไม่ยัดเยียดความรู้หรือวิชาการมากเกินไปจนลูกรักไม่มีเวลาได้พักผ่อน หรือได้เล่นสนุก
 • เลือกของเล่นให้เหมาะสมตามวัยของเด็กๆ อนุญาตให้เด็กๆ ได้เล่นสนุก แม้จะเลอะเทอะไปบ้าง เช่น เล่นในสนามเด็กเล่น ปั้นดิน เล่นทราย เป็นต้น


ความฉลาดที่เกิดจากการเล่น


AQ : ความฉลาดในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรค

ชีวิตย่อมไม่ราบเรียบ ไม่ว่าใครก็ตาม ก็ต้องพบเจอกับปัญหาและอุปสรรคอยู่เสมอ คุณพ่อคุณแม่ไม่สามารถอยู่ปกป้องเด็กๆ ได้ตลอดไป แต่การปลูกฝัง AQ (Adversity Quotient) ที่ดี จะเป็นอาวุธสำคัญที่ทำให้พวกเขาเติบโตได้อย่างเข้มแข็ง


  วิธีส่งเสริม AQ ให้ลูกรัก

 • ให้เด็กๆ ได้ฝึกเผชิญปัญหาด้วยตนเอง โดยคุณพ่อคุณแม่คอยดูอยู่ห่างๆ
 • ให้เด็กๆ ได้ทำกิจกรรมกับเพื่อนๆ เพื่อเรียนรู้การปรับตัวเมื่อพบเจอปัญหา อุปสรรค
 • คอยให้กำลังใจเมื่อลูกผิดพลาด ไม่ตอกย้ำ ซ้ำเติม หรือปกป้องลูกมากจนเกินไป
 • ฝึกให้ลูกมีความเพียร พยายามทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยความตั้งใจจนสำเร็จ ไม่ท้อแท้ง่ายๆ


ความฉลาดในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรค


SQ : ความฉลาดในการเข้าสังคม

ปฏิเสธไม่ได้ว่า การรู้จักปรับตัวให้เข้ากับสังคมและคนรอบข้างนั้นเป็นเรื่องสำคัญในการใช้ชีวิตของมนุษย์ เพราะต่อให้เก่งแค่ไหนฉลาดแค่ไหน แต่ถ้าพัฒนาการด้านสังคมไม่ดี ก็ย่อมล้มเหลวในชีวิต เด็กๆ จึงต้องมี SQ (Social Quotient ) หรือความฉลาดในการเข้าสังคมที่ดี เพื่อให้เขาปรับตัวเข้ากับสังคมได้นั่นเองค่ะ


  วิธีส่งเสริม SQ ให้ลูกรัก

 • ในเด็กเล็กๆ คุณพ่อคุณแม่ต้องตอบสนองความต้องการของเด็กๆ อย่างเหมาะสม เพื่อให้ลูกรู้สึกไว้วางใจ ปลอดภัย รู้สึกได้รับความรักและเห็นคุณค่าของตัวเอง
 • ในเด็กวัย 1 ขวบขึ้นไปที่เริ่มมีพัฒนาการด้านสังคมแล้ว คุณพ่อคุณแม่อาจฝึกให้ลูกสังเกตคนอื่นๆ สอนให้เข้าใจในความแตกต่าง รู้สิทธิ์ของตัวเองและให้เกียรติคนอื่นๆ เช่น ของที่ต้องเล่นร่วมกันนั้นต้องแบ่งกันเล่น ต้องรักษาของส่วนกลาง เป็นต้น
 • สอนให้ลูกรู้จักการรอคอย อดทน อดกลั้น ควบคุมอารมณ์ของตนเองได้
 • สอนให้ลูกรู้จักแบ่งปัน รู้วิธีผูกมิตรกับคนอื่นๆ
 • ดูแลลูกรักให้มีสุขภาพดี บุคลิกดี มารยาทดี เพื่อให้ลูกได้รับการยอมรับในสังคมได้ง่าย


ความฉลาดทั้ง 7 ด้านนี้เป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ควรเริ่มปลูกฝังให้ลูกรักตั้งแต่ยังเล็กๆ เรียกได้ว่าสามารถปลูกฝังได้ตั้งแต่อยู่ในท้องเลยทีเดียว โดยเริ่มต้นจากการมอบความรู้สึกมั่นคง ปลอดภัย ความรักและทำให้เขาเห็นคุณค่าในตัวเอง ก่อนที่จะค่อยๆ พัฒนามากขึ้นไปตามวัย ลองทำตามคำแนะนำที่เรารวบรวมมาฝากวันนี้ดู เพื่อลูกน้อยที่เติบโต แข็งแรง และมีความสุขค่ะ


ข้อมูลอ้างอิง

http://www.mtoday.co.th/21238

https://www.dek-d.com/education/27708/

บทความที่เกี่ยวข้อง

50,032
0
หล่อบาดใจ! 30 ไอเดียทรงผมลูกชายสุดเท่
ทรงผม เด็ก ทรงผมเด็ก แฟชั่น แฟชั่นทรงผมเด็ก
26,860
0
เซเลบแม่ตั้งครรภ์เปิดพุงอวดหน้าท้องกลมสวย บันทึกภาพการเดินทา...
คุณแม่ตั้งครรภ์ แม่ท้อง คุณแม่ตั้งครรภ์ ตั้งครรภ์ ครรภ์
24,677
0
ฤกษ์คลอดลูกปี 2562 วันมงคลสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ มาดูกัน คลอด...
คุณแม่ตั้งครรภ์ คลอด เด็ก คุณแม่ ครรภ์

ร้านค้าที่เกี่ยวข้อง

Kinderpuppets สีลม - สาทร
เขตบางคอแหลม , กรุงเทพฯ
ผลิตภัณท์สำหรับเด็กผิวแพ้ง่าย นำเข้าจากเกาหลี อ่อนโยนด้วยสารสกัดบริสุทธิ์จากธรรม... อ่านต่อ
BABY CREAM (180ml) 850 บาท
850 THB
เด็กทารก ดูแลเด็กแรกเกิด-3 เดือน
BABY SOOTHING GEL (250ml) 690 บาท
> 690 THB
เด็กทารก ดูแลเด็กแรกเกิด-3 เดือน
BABY SHAMPOO&BATH (250ml) 790 บาท
790 THB
เด็กทารก ดูแลเด็กแรกเกิด-3 เดือน
BABY LOTION (200ml) 690 บาท
690 THB
เด็กทารก ดูแลเด็กแรกเกิด-3 เดือน
BABY ORGANIC OIL (60ml) 890 บาท
890 THB
เด็กทารก ดูแลเด็กแรกเกิด-3 เดือน
IVF Miracle Baby
IVF Miracle Baby เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลชั้นนำของเอเชียที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการรักษ... อ่านต่อ
คลินิกสำหรับคนมีบุตรยาก
สอบถามราคา
การตั้งครรภ์ การรักษาภาวะมีบุตรยาก
Hampton International School สีลม - สาทร
เขตสาทร ,
ยินดีต้อนรับสู่ Hampton International Pre School เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ของเราที... อ่านต่อ
หลักสูตร Early Years Foundation Stage
สอบถามราคา
โรงเรียนเด็ก โรงเรียนนานาชาติ
Bangkok Grace International School เขตพระนคร , กรุงเทพฯ
Bangkok Grace International School เป้าหมายสูงสุดคือการจัดตั้งจัดเตรียมและเสริม... อ่านต่อ
โรงเรียนนานาชาติ
สอบถามราคา
โรงเรียนเด็ก โรงเรียนนานาชาติ

รีวิวแนะนำ

ทั้งหมด
โยคะสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์
Sofit
เรื่องทั่วไปของแม่ตั... เรื่องทั่วไปสำหรับแม...
3.00 1
Yosana Co

https://yosana.co/blogs/yoga-blog/yoga-for-moms-to-be/

บทความยอดนิยม

ร้านค้าตามหมวดหมู่